profitability

  1. yarar, fayda, kâr(lılık), kazanç(lılık), verimlilik, kâr/kazanç sağlama, rantabilite.
kârlılık tespiti
operasyonel kârlılık Noun, Management
işletme randımanı
işletme verimliliği
toplam verimlilik
kârlılık muhasebesi Noun
kârlılık analizi
ilerideki nakit akımı kârlarının şimdiki değerinin başlangıç yatırımına bölünmesi
karlılık endeksi
kârlılık endeksi
kârlılık oranları Noun, Accounting
karlılık rasyoları Noun