profitability

  1. yarar, fayda, kâr(lılık), kazanç(lılık), verimlilik, kâr/kazanç sağlama, rantabilite.
kârlılık tespiti
operasyonel kârlılık İsim, İşletme
işletme randımanı
işletme verimliliği
toplam verimlilik
kârlılık muhasebesi İsim
kârlılık analizi
ilerideki nakit akımı kârlarının şimdiki değerinin başlangıç yatırımına bölünmesi
karlılık endeksi
kârlılık endeksi
kârlılık oranları İsim, Muhasebe
karlılık rasyoları İsim