protection and indemnity club

  1. deniz sigortacıları tarafından sigorta edilemeyen zararları karşılamak üzere bir fon oluşturan gemi sahipleri birliği