prove a will

  1. Verb vasiyetnameyi mahkemede açtırıp tasdik ettirmek