prove a will

  1. Fiil vasiyetnameyi mahkemede açtırıp tasdik ettirmek