put forward

 1. (a) sunmak, takdim etmek, önermek, arzetmek, teklif etmek, ileri sürmek.
  He put his name forward as
  candidate: Aday olarak kendi adını ileri sürdü.
  put oneself forward: sokulmak, girginlik göstermek, kendini öne sürmek.
  put one's best foot forward
  (bkz: foot )1 (39). (b) saat, zaman, program, başlama saati vb.) öne almak, ilerletmek.
görüşünü belirtmek Verb
ileri almak Verb
bir aday göstermek Verb
bir talepte bulunmak Verb
aday listesi sunmak Verb
yeni bir teori ortaya atmak Verb
teklif öne sürmek Verb
bir teklif öne sürmek Verb
bir fikir yürütmek Verb
bir teori ileri sürmek Verb
dermeyan etmek Verb
bir fikir ileri sürmek Verb
toprak talebinde bulunmak Verb
temyiz kudreti bulunmadığı itirazı
mümkün olduğu kadar iyi izlenim bırakmak Verb
acele etmek Verb
gayret göstermek Verb
(a) iyi tesir bırakmaya çalışmak, iyi tarafını göstermek, (b) hızlı yürümek, acele etmek.
It's a long
way to the village, but if you put your best foot forward you'll reach it before the evening. (c) çok gayret sarfetmek, elinden geleni yapmak.
You've been so lazy in the past few months, you'll have to put your best foot forward if you want to pass that examination now.
kendini ortaya atmak Verb
adaylığını koymak Verb
namzetliğini koymak Verb
kendini zengin tanıtmak Verb
namzet göstermek Verb
birine madalya verilmesi için öneride bulunmak Verb
saati ileri almak.
We put the clock on an hour in Spring: İlkbaharda saatleri bir saat ileri alırız.

put the clock back: saati geri almak.
You can't put the clock back
mec. Olan oldu/Kaderin önüne geçilmez.