put one's own house in order first

  1. Verb ilkin kendi işlerine bir çekidüzen vermek