race against each other

  1. Verb yarışmak
yarış etmek Verb