requisite

  1. gerekli, lâzım, lüzumlu, elzem, zorunlu, zarurî, istenen, gereken.
    the requisite supplies for a journey.
  2. matlup (şey), gerek, lüzum, icap, koşul, şart.
    This system combines the two requisites of efficacy and economy.
gerekli parayı toplamak Verb
gerekli sermaye
gerekli teminat
gerekli form
uygun form
gerekli çoğunluk
şart olan para
gerekli sermayesi olmamak Verb
istenilen meblağı tamamlamak Verb
gerekli önlemleri almak Verb
gerekli temyiz kudreti