1. gerekli, lâzım, lüzumlu, elzem, zorunlu, zarurî, istenen, gereken.
    the requisite supplies for a journey.
  2. matlup (şey), gerek, lüzum, icap, koşul, şart.
    This system combines the two requisites of efficacy and economy.
gerekli parayı toplamak Fiil
gerekli sermaye
gerekli teminat
gerekli form
uygun form
gerekli çoğunluk
şart olan para
gerekli sermayesi olmamak Fiil
istenilen meblağı tamamlamak Fiil
gerekli önlemleri almak Fiil
gerekli temyiz kudreti