ritual

 1. Noun, Anthropology ritüel
 2. Noun âyin, dinsel tören, dinî merasim.
 3. Noun âyin kitabı.
 4. Noun topluca âyinlerde uyulan kurallar.
 5. Noun töre, örf, âdet, alışılmış kurallar.
 6. Adjective âyin+, dinsel tören+, âyin esnasında yapılan.
  a ritual dance.
 7. Adjective töresel, örf ve âdetlerle ilgili.
  ritual laws.
 8. Adjective âdet edinilmiş, âdet hükmünde, alışılmış, toplumda süregelen.
namaz kılmak Verb, Religion-Faith
abdestli Adjective, Religion-Faith
cünüp Adjective, Religion-Faith
cem ayini Noun, Religion-Faith
çiftleşme merasimi (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
abdest Noun, Religion-Faith
âyin/dinsel tören esnasında bir insanı (ilâhlara) kurban etme.
yağmur duası