1. İsim, Antropoloji ritüel
 2. İsim âyin, dinsel tören, dinî merasim.
 3. İsim âyin kitabı.
 4. İsim topluca âyinlerde uyulan kurallar.
 5. İsim töre, örf, âdet, alışılmış kurallar.
 6. Sıfat âyin+, dinsel tören+, âyin esnasında yapılan.
  a ritual dance.
 7. Sıfat töresel, örf ve âdetlerle ilgili.
  ritual laws.
 8. Sıfat âdet edinilmiş, âdet hükmünde, alışılmış, toplumda süregelen.
namaz kılmak Fiil, Din ve İnanç
abdestli Sıfat, Din ve İnanç
cünüp Sıfat, Din ve İnanç
cem ayini İsim, Din ve İnanç
çiftleşme merasimi (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
abdest İsim, Din ve İnanç
âyin/dinsel tören esnasında bir insanı (ilâhlara) kurban etme.
yağmur duası