rock cod

  1. Noun kaya mezgiti
    (Sebastodes mystinus): Doğu Pasifik kıyılarında bulunan bir tür balık