scorn

  1. küçümseme(k), küçük/hor görme(k), tepeden bakma(k), istihfaf/istihkar/ tahkir (etmek).
  2. hor görülen/küçümsenen şey.
  3. küçümseyici/hakaret edici söz/eylem.
  4. hakaretle reddetmek.
    She scorned my help.
  5. alay/istihza etmek, eğlenmek.
küçük düşürmek, alaya almak, istihza/alay etmek.
nefretle karşılamak, rezil etmek, kepazeye çevirmek, alay konusu yapmak.
gülünç düşürmek, şiddetle eleştirmek, yerin dibine geçirmek, iler tutar tarafını bırakmamak.
hakaret yağdırmak.