scot free

  1. sağ salim
  2. incinmeden
  3. vergiden muaf
cezadan paçayı kurtarmak Verb
sağsalim, incinmeden, hasarsız, cezasız, masrafsız Adjective
vergiden muaf. Adjective