seduce to leave service

  1. Verb işini bırakması için ayartmak