share an attribute

  1. Verb aynı niteliği paylaşmak