show concern for

  1. Verb ilgilenmek
  2. Verb yakınlık göstermek