slave driver

  1. köle gibi adam çalıştıran kimse, kölelere nezaret eden kimse.