stay away from

  1. Verb ayak basamamak
yarına işe gelmeme izni olmak Verb
yarın işe gelmemek için izni olmak Verb