stick on

  1. üzerine yapış(tır)mak/yapışık kalmak.
    stick it on
    : argo (a) çok pahalıya satmak, (b) hesaba ilâveler yapmak.
etiket yapıştırmak Verb
kumsala oturmak Verb
önemsiz şeyler üstünde durmak Verb
satışların yoğun olduğu mevsimde yüksek fiyat istemek Verb
zarfa pul yapıştırmak Verb