streaky

  1. Adjective benekli, çizgili, damarlı, çubuklu, yollu, yol yol.
    streaky bacon: yağlı ve yağsız karışık domuz pastırması.
  2. Adjective düzgün olmayan çizgilerle donanmış.
  3. Adjective değişken, türdeş olmayan, gayrımütecanis, hep bir nitelikte olmayan.