1. Sıfat benekli, çizgili, damarlı, çubuklu, yollu, yol yol.
    streaky bacon: yağlı ve yağsız karışık domuz pastırması.
  2. Sıfat düzgün olmayan çizgilerle donanmış.
  3. Sıfat değişken, türdeş olmayan, gayrımütecanis, hep bir nitelikte olmayan.