submission

 1. Noun müdana
 2. Noun biat
 3. Noun boyun eğme
 4. Noun teslimiyet
 5. Noun tevdi
 6. Noun teslimiyet
 7. Noun boyun eğme
 8. Noun biat
 9. Noun bey'at
 10. Noun başeğme, boyun eğme, teslim olma, inkıyat.
  starve someone into submission: birini aç bırakarak boyun eğdirmek.
 11. Noun itaat, uysallık.
 12. Noun tevazu, alçak gönüllülük.
 13. Noun sunuş, arz, maruzat, takdim.
  the submission of the plans to the local authority: plânların mahallî
  yetkililere takdimi.
  My submission is that … : Maruzatım şudur ki, şurasını arzedeyim ki …
 14. Noun, Law hakem kararına uyma.
pasaportun takdimi
teslimiyetçi Adjective
biatçı Adjective
teslimiyetçilik Noun
hakem yoluyla çözümlenecek bir sorun durumunu gösteren sözleşme
aç bırakılarak boyun eğmek zorunda kalmak Verb
zorunlu tahkim şartı Noun, Arbitration
son savunma konuşması
sunularak
arz üzerine
birini köle etmek Verb
asileri dize getirmek Verb
ihtiyari tahkim şartı Noun, Arbitration
gereken bütün saygıyı göstermek Verb
sunuş tarihi
bir sorunun hakem kuruluna havalesi
hesabın takdimi
teklif sunma
kimlik belgesinin sunulması
kimlik belgesinin sunulması
örnek sunma
olayların sunuluşu
onay üzerine gönderme
teslimiyet politikası Noun
hakem kuruluna verme
huşu Noun, Religion-Faith
abone listesini kapamak Verb
'a sunulmak üzere
Başkana boyun eğmek Verb
kimliğini ispat şartıyla birine bir meblağ vermek Verb
kimliğin saptanması üzerine ödenebilir
kimlik ispatı üzerine ödenir
kimliğin ispatı üzerine ödenebilir