1. İsim müdana
 2. İsim biat
 3. İsim boyun eğme
 4. İsim teslimiyet
 5. İsim tevdi
 6. İsim teslimiyet
 7. İsim boyun eğme
 8. İsim biat
 9. İsim bey'at
 10. İsim başeğme, boyun eğme, teslim olma, inkıyat.
  starve someone into submission: birini aç bırakarak boyun eğdirmek.
 11. İsim itaat, uysallık.
 12. İsim tevazu, alçak gönüllülük.
 13. İsim sunuş, arz, maruzat, takdim.
  the submission of the plans to the local authority: plânların mahallî
  yetkililere takdimi.
  My submission is that … : Maruzatım şudur ki, şurasını arzedeyim ki …
 14. İsim, Hukuk hakem kararına uyma.
pasaportun takdimi
teslimiyetçi Sıfat
biatçı Sıfat
teslimiyetçilik İsim
hakem yoluyla çözümlenecek bir sorun durumunu gösteren sözleşme
aç bırakılarak boyun eğmek zorunda kalmak Fiil
zorunlu tahkim şartı İsim, Tahkim
son savunma konuşması
sunularak
arz üzerine
birini köle etmek Fiil
asileri dize getirmek Fiil
ihtiyari tahkim şartı İsim, Tahkim
gereken bütün saygıyı göstermek Fiil
sunuş tarihi
bir sorunun hakem kuruluna havalesi
hesabın takdimi
teklif sunma
kimlik belgesinin sunulması
kimlik belgesinin sunulması
örnek sunma
olayların sunuluşu
onay üzerine gönderme
teslimiyet politikası İsim
hakem kuruluna verme
huşu İsim, Din ve İnanç
abone listesini kapamak Fiil
'a sunulmak üzere
Başkana boyun eğmek Fiil
kimliğini ispat şartıyla birine bir meblağ vermek Fiil
kimliğin saptanması üzerine ödenebilir
kimlik ispatı üzerine ödenir
kimliğin ispatı üzerine ödenebilir