submit

 1. Verb müdana etmek
 2. Verb teslim/tevdi etmek.
 3. Verb iradesine bırakmak, (oyuna/onayına) sunmak, takdim etmek.
  The new plan was submitted to the government's approval.
 4. Verb arzetmek, ileri sürmek, iddia/talep etmek.
  I submit that, in view of the new evidence, the case against
  my client should be dismissed: Yeni deliller karşısında müekkilim aleyhindeki davanın reddini talep ediyorum.
 5. Verb önermek, teklif etmek.
 6. Verb beyan etmek, söylemek.
 7. Verb teslim/râm olmak, baş/boyun eğmek, itaat/inkıyat etmek, yola gelmek.
  The few soldiers remaining finally
  submitted when the fort was bombarded.
tasfiye bilançosunu sunmak Verb
tasfiye bilançosu sunmak Verb
istifasını sunmak Verb
...'i ...'in onayına sunmak Verb
...'i ...'in onayına sunmak Verb
bilanço sunmak Verb
pey sürmek Verb, Management
(US) önerge vermek Verb
iyi hal kâğıdı vermek Verb
bir kararı imza için birine arzetmek Verb
bir anlaşmazlığı hakem kuruluna havale etmek Verb
bir uyuşmazlığı adalet divanına götürmek Verb
uyuşmazlığı adalet divanına götürmek Verb
karar taslağı sunmak Verb
önerge vermek Verb
takrir vermek Verb
bir plan sunmak Verb
teklifte bulunmak Verb
noktainazarını belirtmek Verb
bir konuyu mahkemeye havale etmek Verb
bir sorunu mahkemeye havale etmek Verb
bir konuyu müzakere edilmek üzere getirmek Verb
bir demiryolu hattını trafiğe açmak Verb
rapor sunmak Verb
bir rapor sunmak Verb
ihaleye teklif vermek Verb
bir davayı yazılı olarak arz etmek Verb
başvuru dilekçesi sunmak Verb
gazeteye bir makale vermek Verb
bir teklif vermek Verb
delil sunmak Verb
tasvibe sunmak Verb
tasvibe arzetmek Verb
onaya sunmak Verb
karar için sunmak Verb
'nın onayına sunmak Verb
birinin tetkikine sunmak Verb
imzaya sunmak Verb
malları dikkatli incelemeye tabi tutmak Verb
malları sıkı bir teftişe tabi tutmak Verb
ağızı dili olmamak Verb
teklifleri vermek Verb
itaat etmek Verb
kendini disipline sokmak Verb
kanuna boyun eğmek Verb
kanuna teslim olmak Verb
kimliğini belgelemek Verb
teklif vermek Verb
örnek sunmak Verb
örnek sunmak Verb
teklifleri sunmak Verb
ileri sürmek Verb
öne sürmek Verb
iddia etmek Verb
bir ihtilafı mahkemeye götürmek Verb
vakayı mahkemeye havale etmek Verb
iddia etmek Verb
razı gelmek Verb
boyun eğmek Verb
teslim olmak Verb
kabul etmek Verb
karara boyun eğmek Verb
bir karara boyun eğmek Verb
halkoyuna sunmak Verb
hakem kuruluna havale etmek Verb
hakeme havale etmek Verb
şartlar koşmak Verb
açık artırmaya koymak Verb
birinin kararına boyun eğmek Verb
karar için mahkemeye sunmak Verb
düşmana teslim olmak Verb
beyanname verme yükümlülüğü Noun, Public Administration