1. Fiil müdana etmek
 2. Fiil teslim/tevdi etmek.
 3. Fiil iradesine bırakmak, (oyuna/onayına) sunmak, takdim etmek.
  The new plan was submitted to the government's approval.
 4. Fiil arzetmek, ileri sürmek, iddia/talep etmek.
  I submit that, in view of the new evidence, the case against
  my client should be dismissed: Yeni deliller karşısında müekkilim aleyhindeki davanın reddini talep ediyorum.
 5. Fiil önermek, teklif etmek.
 6. Fiil beyan etmek, söylemek.
 7. Fiil teslim/râm olmak, baş/boyun eğmek, itaat/inkıyat etmek, yola gelmek.
  The few soldiers remaining finally
  submitted when the fort was bombarded.
tasfiye bilançosunu sunmak Fiil
tasfiye bilançosu sunmak Fiil
istifasını sunmak Fiil
...'i ...'in onayına sunmak Fiil
...'i ...'in onayına sunmak Fiil
bilanço sunmak Fiil
pey sürmek Fiil, İşletme
(US) önerge vermek Fiil
iyi hal kâğıdı vermek Fiil
bir kararı imza için birine arzetmek Fiil
bir anlaşmazlığı hakem kuruluna havale etmek Fiil
bir uyuşmazlığı adalet divanına götürmek Fiil
uyuşmazlığı adalet divanına götürmek Fiil
karar taslağı sunmak Fiil
önerge vermek Fiil
takrir vermek Fiil
bir plan sunmak Fiil
teklifte bulunmak Fiil
noktainazarını belirtmek Fiil
bir konuyu mahkemeye havale etmek Fiil
bir sorunu mahkemeye havale etmek Fiil
bir konuyu müzakere edilmek üzere getirmek Fiil
bir demiryolu hattını trafiğe açmak Fiil
rapor sunmak Fiil
bir rapor sunmak Fiil
ihaleye teklif vermek Fiil
bir davayı yazılı olarak arz etmek Fiil
başvuru dilekçesi sunmak Fiil
gazeteye bir makale vermek Fiil
bir teklif vermek Fiil
delil sunmak Fiil
tasvibe sunmak Fiil
tasvibe arzetmek Fiil
onaya sunmak Fiil
karar için sunmak Fiil
'nın onayına sunmak Fiil
birinin tetkikine sunmak Fiil
imzaya sunmak Fiil
malları dikkatli incelemeye tabi tutmak Fiil
malları sıkı bir teftişe tabi tutmak Fiil
ağızı dili olmamak Fiil
teklifleri vermek Fiil
itaat etmek Fiil
kendini disipline sokmak Fiil
kanuna boyun eğmek Fiil
kanuna teslim olmak Fiil
kimliğini belgelemek Fiil
teklif vermek Fiil
örnek sunmak Fiil
örnek sunmak Fiil
teklifleri sunmak Fiil
ileri sürmek Fiil
öne sürmek Fiil
iddia etmek Fiil
bir ihtilafı mahkemeye götürmek Fiil
vakayı mahkemeye havale etmek Fiil
iddia etmek Fiil
razı gelmek Fiil
boyun eğmek Fiil
teslim olmak Fiil
kabul etmek Fiil
karara boyun eğmek Fiil
bir karara boyun eğmek Fiil
halkoyuna sunmak Fiil
hakem kuruluna havale etmek Fiil
hakeme havale etmek Fiil
şartlar koşmak Fiil
açık artırmaya koymak Fiil
birinin kararına boyun eğmek Fiil
karar için mahkemeye sunmak Fiil
düşmana teslim olmak Fiil
beyanname verme yükümlülüğü İsim, Kamu Yönetimi