substitute cover

  1. bir başka teminatın yerine geçen teminat