successor

  1. Noun, Civil Law mirasçı
  2. Noun halef
  3. Noun ardıl
  4. Noun ardıl, halef, varis.
    successoral: ardıllığa özgü.
    successorship: ardıllık, haleflik, varislik.
birini hedefi olarak tayin etmek Verb
veraset vergisi Noun, Civil Law
kendini halef ilan etmek Verb
halef tayin etme
kanuni mirasçı
kanuni halef
kanuni varis
kanuni mirasçı
tek varis
cüz'î halef Noun, Law
bir halef tayini
külli intikale konu olan şahıs
küllî halef Noun, Law
külli halef Noun, Law
birini uygun halef olarak göstermek Verb
halef ve selef
şahsi halef
bir mevkie geçiş
tahtın varisi