1. İsim, Medeni Hukuk mirasçı
  2. İsim halef
  3. İsim ardıl
  4. İsim ardıl, halef, varis.
    successoral: ardıllığa özgü.
    successorship: ardıllık, haleflik, varislik.
birini hedefi olarak tayin etmek Fiil
veraset vergisi İsim, Medeni Hukuk
kendini halef ilan etmek Fiil
halef tayin etme
kanuni mirasçı
kanuni halef
kanuni varis
kanuni mirasçı
tek varis
cüz'î halef İsim, Hukuk
bir halef tayini
külli intikale konu olan şahıs
küllî halef İsim, Hukuk
külli halef İsim, Hukuk
birini uygun halef olarak göstermek Fiil
halef ve selef
şahsi halef
bir mevkie geçiş
tahtın varisi