suit one's book

  1. işine gelmek.
    That suits my book: Bu işime gelir.
    It won't suit my book: O işime gelmez.