surgeon

  1. Noun cerrah, operatör.
bariatrik cerrah Noun, Employment
beyin cerrahı
kalp cerrahı Noun, Employment
kardiyotorasik cerrah Noun, Employment
: Diş Cerrahı.
uçuş doktoru, uçan personelin sağlık konularında uzmanlaşmış doktor.
genel cerrah Noun, Employment
karantina hekimi
müessese cerrahı
tedavi eden doktor
veteriner hekim
veteriner cerrah
(a)
ABD Millî Savunma Sağlık Dairesi Başkanı, ordu/Deniz/Hv. K. baş doktoru, baştabip, (b) (bazı
eyaletlerde) sağlık bakanı.
cerrah gömleği.
cerrah düğümü.
cerrah hastayı ameliyat eder