bariatrik cerrah İsim, İstihdam
beyin cerrahı
kalp cerrahı İsim, İstihdam
kardiyotorasik cerrah İsim, İstihdam
: Diş Cerrahı.
uçuş doktoru, uçan personelin sağlık konularında uzmanlaşmış doktor.
genel cerrah İsim, İstihdam
karantina hekimi
müessese cerrahı
tedavi eden doktor
veteriner hekim
veteriner cerrah
(a)
ABD Millî Savunma Sağlık Dairesi Başkanı, ordu/Deniz/Hv. K. baş doktoru, baştabip, (b) (bazı
eyaletlerde) sağlık bakanı.
cerrah gömleği.
cerrah düğümü.
cerrah hastayı ameliyat eder