sway

 1. (ileri-geri, sağa-sola) salla(n)mak.
 2. (bir tarafa doğru) eğ(il)mek, meylet(tir)mek.
 3. taraftar olmak, meyletmek, mütemayil olmak, tarafını tutmak.
 4. sürekli fikir değiştirmek, bir kararda durmamak.
 5. gücünü/yetkisini kullanmak, yönetmek, idare etmek, hükmetmek, hâkim olmak, tahakküm etmek.
 6. Maritime Traffic
  sway up: hisa etmek, kaldırmak, yükseltmek.
 7. birisinin duygularını/fikirlerini) etkilemek, çelmek, etki altında bırakmak.
 8. (gayeden/hedeften vb.) caydırmak/saptırmak/çevirmek /döndürmek.
 9. (pala/âsa vb.) sallamak, savurmak.
 10. salla(n)ma, yalpalama, dalgalanma.
 11. hüküm, hakimiyet, tahakküm, idare, yönetim.
  hold sway over: -e hâkim olmak.
  bring a people
  under one's sway: bir milleti hâkimiyeti altına almak.
 12. etki, tesir, nüfuz.
nüfuz sahibi olmak Verb
bir hâkimiyet altında olmak Verb
yalpalamak Verb
birini etkilemek ve nüfuzu altında tutmak Verb
seçimleri etkilemek Verb
seçimi etkilemek Verb
seçmenleri etkilemek Verb
dünyaya hâkim olmak Verb
birinden yana çıkmak Verb
Parlamentoda büyük nüfuzu olmak Verb
bir memlekete hükmetmek Verb
dünyaya hâkim olmak Verb
bir müdürün otoritesi altında