1. (ileri-geri, sağa-sola) salla(n)mak.
 2. (bir tarafa doğru) eğ(il)mek, meylet(tir)mek.
 3. taraftar olmak, meyletmek, mütemayil olmak, tarafını tutmak.
 4. sürekli fikir değiştirmek, bir kararda durmamak.
 5. gücünü/yetkisini kullanmak, yönetmek, idare etmek, hükmetmek, hâkim olmak, tahakküm etmek.
 6. Denizcilik
  sway up: hisa etmek, kaldırmak, yükseltmek.
 7. birisinin duygularını/fikirlerini) etkilemek, çelmek, etki altında bırakmak.
 8. (gayeden/hedeften vb.) caydırmak/saptırmak/çevirmek /döndürmek.
 9. (pala/âsa vb.) sallamak, savurmak.
 10. salla(n)ma, yalpalama, dalgalanma.
 11. hüküm, hakimiyet, tahakküm, idare, yönetim.
  hold sway over: -e hâkim olmak.
  bring a people
  under one's sway: bir milleti hâkimiyeti altına almak.
 12. etki, tesir, nüfuz.
nüfuz sahibi olmak Fiil
bir hâkimiyet altında olmak Fiil
yalpalamak Fiil
birini etkilemek ve nüfuzu altında tutmak Fiil
seçimleri etkilemek Fiil
seçimi etkilemek Fiil
seçmenleri etkilemek Fiil
dünyaya hâkim olmak Fiil
birinden yana çıkmak Fiil
Parlamentoda büyük nüfuzu olmak Fiil
bir memlekete hükmetmek Fiil
dünyaya hâkim olmak Fiil
bir müdürün otoritesi altında