switch blade

  1. açıcı palası
sustalı çakı.
switchblade knife ile ayni anlama gelir. Noun