switch blade

sustalı çakı.
switchblade knife ile ayni anlama gelir. İsim