1. Noun, Chemistry tantal
 2. (bkz: tantalum ) (simge).
Hoşça kal
Allahaısmarladık
bir dakikalık uyarı
 1. date back to
 2. ever since
 3. from way back
 4. as early as
from the beginning
from the outset
very
as large as life
that's him
the very definition of ... Noun
personification selfishness
to come in on the ground floor Verb
to involve sb's living in new york Verb
plain and honest truth
pure and simple truth
in his heart of hearts
perfection itself
to be a picture of misery Verb
to be the devil incarnate Verb
to be the devil incarnate Verb

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

 1. Tantal elementinin sembolü
 2. bk. –da–
 3. Arap alfabesinin on altıncı, Türkler’in İslâmiyet’i ... ve bu harfin adı
 4. Arap alfabesinin üçüncü, Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden ... ve bu harfin adı
 5. Kat, büklüm” anlamına gelen kelime Dü-tâ ... tek” gibi söyleyişlerde geçer
 6. Bir şeyin bulunduğu, başladığı veya sona ... anlatırken söze mübâlağa katar