Hoşça kal
Allahaısmarladık
bir dakikalık uyarı
  1. date back to
  2. ever since
  3. from way back
  4. as early as
from the beginning
from the outset
very
as large as life
that's him
the very definition of ... İsim
personification selfishness
to come in on the ground floor Fiil
to involve sb's living in new york Fiil
plain and honest truth
pure and simple truth
in his heart of hearts
perfection itself
to be a picture of misery Fiil
to be the devil incarnate Fiil
to be the devil incarnate Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Tantal elementinin sembolü
  2. bk. –da–
  3. Arap alfabesinin on altıncı, Türkler’in İslâmiyet’i ... ve bu harfin adı
  4. Arap alfabesinin üçüncü, Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden ... ve bu harfin adı
  5. Kat, büklüm” anlamına gelen kelime Dü-tâ ... tek” gibi söyleyişlerde geçer
  6. Bir şeyin bulunduğu, başladığı veya sona ... anlatırken söze mübâlağa katar