take a broadcast on tape

  1. Verb bir radyo yayınını teybe çekmek
bir yayını teybe kaydetmek Verb