take a broadcast on tape

bir yayını teybe kaydetmek Fiil