take possession of

  1. Verb bir şeyi ele geçirmek
  2. Verb kabzayi tasarrufa almak
  3. Verb temellük etmek
  4. Verb sahiplenmek
...'e vaziyet etmek Verb
bir mirasa konmak Verb
bir eve geçmek Verb
almak, zaptetmek, maletmek, mülkiyetine geçirmek.
The army took the possession of enemy's fort.

remain in possession of the field: muharebe meydanına hâkim olmak.