texture

 1. Noun, Advertising doku
 2. doku, dokunuş, dokunum.
  rough texture: kaba dokunuş.
 3. kumaş, dokuma, örgü.
 4. yapı, bünye, oluşum, teşekkül.
  a soil of sandy texture.
 5. öz, cevher, esas, asıl.
 6. dokumak.
 7. belirli bir yapı/doku/bünye vermek.
sık doku
doku Information Technology
doku eşlemi Information Technology
bir oyunun dokusu