1. İsim, Reklamcılık doku
  2. doku, dokunuş, dokunum.
    rough texture: kaba dokunuş.
  3. kumaş, dokuma, örgü.
  4. yapı, bünye, oluşum, teşekkül.
    a soil of sandy texture.
  5. öz, cevher, esas, asıl.
  6. dokumak.
  7. belirli bir yapı/doku/bünye vermek.
sık doku
doku Bilgi Teknolojileri
doku eşlemi Bilgi Teknolojileri
bir oyunun dokusu