the legislation in force

  1. yürürlükteki mevzuat
yürürlükteki kanunları değiştirmek Verb