thence

  1. Adverb oradan
  2. Adverb oradan. I
    went first to Bern, thence Zurich.
  3. Adverb ondan sonra, daha sonra.
  4. Adverb ohalde, o sebepten dolayı, binaenaleyh.
Bu sebeple, Adverb