1. Zarf oradan
  2. Zarf oradan. I
    went first to Bern, thence Zurich.
  3. Zarf ondan sonra, daha sonra.
  4. Zarf ohalde, o sebepten dolayı, binaenaleyh.
Bu sebeple, Zarf