to know the ropes

  1. bir işi/yolunu yordamını iyi bilmek, içyüzünü/girdisini çıktısını bilmek.