to victimize a strike leader

  1. grev elebaşısını işten kovma veya başka türlü cezalandırma
  2. grev elebaşısını işten kovma ya da başka türlü cezalandırma