translate

 1. Verb çevirmek, tercüme etmek.
  to translate English books into Turkish.
 2. Verb tercümanlık yapmak.
 3. Verb çevrilmek, tercüme edilmek.
 4. Verb dönüştürmek, değiştirmek, tahvil etmek.
  to translate wishes into deeds.
 5. Verb yorumlamak, tefsir etmek, açıklamak, izah etmek.
 6. Verb, Mechanics ötelemek, doğrusal hareket yaptırmak.
 7. Verb (telgraf) nakletmek, alınan mesajı ileriye yollamak.
 8. Verb bir insanı ölmeden göğe yollamak.
tercüme Noun, Language-Literature
pilicin şişi Noun, Food-Kitchen
yabancı bir dilde yazılmış kitabı türkçeye çevirmek Verb
bir parçayı İngilizce'ye çevirmek Verb
bir telgrafın şifresini çözmek Verb
(otomatik cihaz) bir telgrafı alıp başka yere aktarmak Verb
İngilizce bir kitabı Türkçe'ye çevirmek Verb
metne bakarak anında çeviri yapmak Verb
sadık kalarak çevirmek Verb
fikirleri eyleme dönüştürmek Verb
birinin sessiz duruşunu ret olarak kabul etmek Verb
bir şeyi protesto olarak yorumlamak Verb
konuşulanı eyleme koymak Verb
(kitap) rahatça çevrilebilmek
biraz serbestçe çeviri yapmak (harfi harfine çevirmemek Verb
yazarın izni olmadan çevirmek Verb
kelimesi kelimesine çevirmek Verb